BD高清

黑豹

  • 2018科幻片美国
  • 主演:查德维克·博斯曼,露皮塔·尼永奥,迈克尔·B·乔丹,丹娜·奎里拉,温斯顿·杜克,福里斯特·惠特克,安迪·瑟金斯,安吉拉·贝塞特,马丁·弗瑞曼,丹尼尔·卡卢亚,斯坦·李,弗洛伦丝·卡松巴,利蒂希娅·赖特,斯特林·K·布朗
  • 导演:瑞恩·库格勒
立即播放 分享

简介:在漫威影业的影片《黑豹》中,特查拉在其父亲——前瓦坎达国王去世之后,回到了这个科技先进但与世隔绝的非洲国家,继任成为新一任“黑豹”及国王。当旧敌重现时,作为“黑豹”及国王的特查拉身陷两难境地,眼看着瓦坎达及全世界陷于危难之中。面对背叛与危险,这位年轻的国王必须联合同盟,释放“黑豹”全部力量,奋力捍卫他的人民和国土。                                                                                                                                                          

选集

猜你喜欢

您是否也喜欢